[LYRICS] SNSD - Animal[Seohyun] Kakagera soto, chirachira soyo, mitaru no ai no, hora hora
[Yoona] Korogara jutto, tobikiri chotto, jina otodzo, hora hora
[Taeyeon] Yeah~ Yoku sokoi no hunter
[Jessica] Wana ni kaka ta lower
[Sunny] Otto shite ageru wa
[Tiffany] Kakuto shite

[All] Imo no wa, terai, kuchi dayo
Shikubete, hara, sanai nayo
I I I I’m an animal
I I I I no animal
[Yuri] Amare sese ru, nemaro se toku, jibun no nakan, moken no more
[Sooyoung] Kai nara seba, itzuka i kata, kanashi mo noyo, kori kori
[Jessica] Yeah~ Come into my territory
[Hyoyeon] So na ni kite
[All] Imo no wa, terai, kuchi dayo
Shikubete, hara, sanai nayo
I I I I’m an animal
I I I I no animal
Ka n ne n, shite, shitakae
Soro ju u, shidai, kimi koto
I I I I’m an animal
I I I I no animal
[Jessica] Get while
[Sunny] Heroin wa ([Seohyun] Oh woah~)
[Hyoyeon] G-G-G-Get while
[Sunny] Heroin wa ([Jessica] Get while, get while~)

Posting Komentar untuk "[LYRICS] SNSD - Animal"